Regnskab/økonomi

– Løbende bogføring.

– Fakturering/E-faktura.

– Rykkerprocedure for manglende debitor indbetalinger.

– Leverandørbetalinger via netbank.

– Afstemning af diverse konti, debitor- og kreditorstyring.

– Indberetning af moms, lønsumsafgifter, diverse punktafgifter og

evt. andre afgifter til SKAT.

– Budgettering/opfølgning, mdr./kvartals og årsafslutning.

– Rapportering af regnskabet til bestyrelse/ledelse.

– Årsregnskab eller revisormappe.

 

Løn og HR opgaver.

– Lønadministration.

– Administration af fravær/indhentning af div. refusioner.

– Ansættelseskontrakter/opsigelser

 

Administrationsopgaver.

– Indberetning af div. blanketter til det offentlige.

– Brevskrivning.

– Rykkerskrivelser.

– Tilbud til kunder.

 

Ydelserne udføres primært på vores kontor. Der er selvfølgelig altid mulighed for at vi kan komme på virksomhedsbesøg efter forudgående aftale.
For at kunne give jeres virksomhed den bedste service, foretrækker vi at få bilagene, evt. kasserapport og kontoudtog fra banken minimum én gang pr. måned. Derved kan vi i fællesskab få et bedre overblik og udrede eventuelle afvigelser, inden det måske er for sent. Regnskabsmaterialet kan scannes eller sendes med posten.

 

Åbningstilbud da RRIF er nyopstartet, gives 30% på den første faktura.